In onze brochure schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen kunt u informatie nalezen over te verwachten kosten, aan te schaffen materiaal en alle kosten voor het schooljaar 2023-2024 voor al onze locaties.


Hieronder treft u de diverse specificaties aan voor het huidige schooljaar, voor alle drie de locaties.


Binnen school kennen wij ook een bruikleenregeling. Vanaf een aantoonbaar lager gezinsinkomen dan 125% van het sociaal minimum, komt u daar voor in aanmerking. Wanneer u niet in staat bent om een laptop, grafische rekenmachine, atlas, kluishuur of schoolpas te betalen kunt u een verzoek tot bruikleen indienen bij de financiële administratie. Wij zorgen dan voor een oplossing op maat. Als u ondersteund wordt door Stichting Leergeld, valt u doorgaans ook binnen de grenzen van onze bruikleenregeling (deze regeling geldt vanaf schooljaar 2021-2022).

Schroom niet om uw aanvraag in te dienen, wij rekenen het voor u uit.


Hier vindt u meer informatie over de bestedingsdoelen van de vrijwillige bijdragen.