Klik hier voor een voorbeeld van de overeenkomst vrijwillige schoolkostenbijdrage