Vrijwillige algemene vakkenbijdrage

Vrijwillige algemene vakkenbijdrage

Wij stellen hoge eisen aan ons onderwijs. Dit brengt kosten met zich mee. De financiƫle vergoeding die school ontvangt van de overheid is daarvoor niet toereikend. Daarom vragen wij van u een vrijwillige vakkenbijdrage. Hiermee schaffen we bijvoorbeeld extra materialen aan voor beeldende vorming, tekenen, handvaardigheid, natuur- en scheikunde en andere praktijkvakken. Ook woordenboeken, atlassen en antwoordenboeken voor gebruik tijdens de lessen worden hiermee bekostigd.

50,-
Log bovenaan de pagina in en kies uw kind waarvoor u de bestelling plaatst, klik daarna op 'toevoegen aan winkelwagen'.